لیست کلاس ها، دوره های آموزشی و کارگاه مقاله نویسی در موسسه دکتر همیار

هدف ما ارائه آموزش در بالاترین سطح کیفی ممکن بوده و همه این کلاس ها توسط اساتید باتجربه تدریس می شود. لیست کلاس ها و دوره های آموزشی مختلف موسسه دکتر همیار در جدول زیر آمده است. همچنین بنا به درخواست، کارگاه های مقاله نویسی در دانشگاه های مختلف کشور برگزار می نماید. همین حالا دوره آموزشی موردعلاقه خود را انتخاب و ثبت نام نمایید.

آی دیردیفدورهتاریخ شروعتاریخ خاتمهکلاسمدرسروزهای برگزاریروزهای برگزاریشهریهساعت شروعساعت خاتمهتعداد ساعتشیوه آزمونشیوه برگزاری
               
آی دیردیفنوع دورهکد دورهعنوان دورهتعداد ساعاتحد نصاب نمرهشیوه برگزاریشیوه آزمون